Örebroforskaren Anna Ehrlin har undersökt musikens roll i förskolan. Hennes avhandling visar att musik är ett område som personalen allt för ofta väljer bort och inte vill ta ansvar för.

Hennes avhandling om musikpedagogik i förskolan visar också att musik har en viktig funktion även som ett redskap för språkstimulans och social träning.

– Om förskolan ska leva upp till läroplanens mål om lärande både om och genom musik är det nödvändigt att blivande förskollärare får en utbildning i musik som rustar för uppdraget.

Sedan 1970-talet har blivande förskolelärare i sin undervisning fått höra att ”alla kan”. Men Anna Ehrlin betonar att det inte ska vara en utbildning som är inriktad på att få studenter att tro att deras musikaliska kompetens räcker. Det som behövs är en utbildning som faktiskt utvecklar studenternas musikaliska kompetens.

– Hellre ”alla ska kunna” än ”alla kan”.

Många förskollärare litar inte på sin egen musikaliska kompetens och väljer då att helt avstå från musik, berättar Anna Ehrlin. Eller så anser man att det är ett lättsamt och anspråkslöst område att ta ansvar för.

Att lärare litar till sin kompetens och erfarenhet i de flesta ämnen med undantag av musik är ett välkänt problem och ämnet är starkt knutet till en föreställning om att det krävs talang för att förstå sig på musik, påpekar Anna Ehrlin.

– Alla inblandade måste få klart för sig att det hör till uppdraget att ta ansvar för musicerandet, vare sig det framstår som enkelt eller inte.