Regeringen väntas inom kort komma med ett förslag som ska stoppa oseriösa företag i bärbranschen genom att införa ett krav på kontaktperson. LO välkomnar förslaget men vill gå längre och göra det möjligt att bötfälla företag som missköter sig.

Uthungrade och trötta lämnade de bulgariska bärplockarna sitt läger i uppländska Mehedeby.

Några bär fanns knappt och många av bulgarerna tvingades i somras lämna Sverige med skulder för resa och uppehälle. Precis som många tidigare år lockades utländska bärplockare till Sverige av oseriösa företag.

Tidigare år har det främst varit asiatiska bärplockare som råkat illa ut. Från och med i år har dock Migrationsverket infört striktare regler. Nu kräver myndigheten att de företag som anlitar bärplockare från länder utanför EU måste visa att de kan betala deras löner.

Den regeln gäller dock inte de företag som anlitar EU-medborgare eftersom människor får röra sig fritt inom unionen. Regeringen uppges dock inom kort att presentera ett förslag som ska försvåra för oseriösa företag som utnyttjar utländsk arbetskraft.

– Arbetsgivare som utstationerar personer längre än fem dagar ska anmäla en kontaktperson till Arbetsmiljöverket, sa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström tidigare i veckan under en presskonferens.

LO välkomnar förslaget men vill gå ännu längre.

– Det är ett bra första steg men det är fortfarande en lång väg att gå. Risker är att förslaget är helt tandlöst, säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson.

I bärbranschen är det vanligt med långa kedjor av underleverantörer. Längst ned finns ofta en målvakt som på pappret har arbetsgivaransvaret men bakom dessa finns större företag som köper upp bären och gör de stora vinsterna.

I Danmark finns redan ett system med anmälningsplikt för företagen. Det kallas RUT, och ska läsas ut: registrering av utländska tjänstebolag.

När systemet infördes var det inget av de utländska bolagen som registrerade sig. De danska myndigheterna utökade kravet och gick i stället på huvudentreprenörerna. De som anlitade utländska tjänsteföretagen blev därför skyldiga att kontrollera att bolaget anmält sig till registret. Annars hotade böter.

LO vill även att det ska bli möjligt att bötfälla de företag som i slutändan tjänar pengar på bären.