Gårdagens friande dom mot barnskötaren kan komma att överklagas till Högsta domstolen. Åklagaren lyfter fram att hovrätten var oenig.

– Det här är ett principiellt viktigt mål. Och domstolens minoritet har välgrundade invändningar, säger kammaråklagare Gunnar Jonasson, som i hovrätten ville att barnskötarens straff skulle skärpas.

Det var fem personer som dömde i målet. Tre av dem vill fria barnskötaren medan två vill att tingsrättens dom ska stå fast. Och de som vill fälla barnskötaren är jurister och det är hovrättsråd Birgitta Bylund Uddenfeldt och Fredrik Wersäll, som är hovrättspresident och chef för Svea hovrätt.

Visserligen frias barnskötaren, men rättens alla fem ledamöter anser att han varit oaktsam. Majoriteten av dem anser att oaktsamheten inte varit så stor att han ska straffas. De  pekar på att bristerna i skolans arbetsmiljöansvar varit en avgörande förutsättning för att olyckan kunde inträffa. De anser även att barnskötaren inte kunde utgå från att alla redskap skulle kunna hanteras av barnen utan risk för olyckor och därför var det oaktsamt av barnskötaren att låta barnen hantera målen själva. Den sammantagna bedömningen är dock att ansvaret i första hand inte bör läggas på barnskötaren.

Minoriteten anser att barnskötaren hade tid att kolla målen innan han släppte fram barnen. Det gjorde han inte. Med tanke på barnens låga ålder anser då minoriteten att barnskötarens oaktsamhet är straffbar och att tingsrättens dom ska gälla.

– Vi jobbar ofta med en avvägning mellan arbetsmiljölagen och oaktsamhet. I det här målet är oenigheten stor. Därför tycker jag det vore bra med vägledning från Högsta domstolen, säger åklagaren.

Advokat Anton Strand är ombud för den avlidne pojkens familj. Han säger att familjen vill ha det hela utrett och få vet vem som är ansvarig för åttaåringens död. Åklagaren har undersökt rektorns och biträdande rektorns ansvar. Ingen av dem har dock dömts för något brott.

– När en åttaåring omkommer i en sådan här olycka sker det inte utan att någon är straffrättsligt ansvarig, säger advokaten.

Anton Strand för ett resonemang som liknar åklagarens när det gäller överklagan och han ser gärna att målet  tas upp i Högsta domstolen.

Innan det behandlas i Högsta domstolen måste först Riksåklagaren anse att målet ska tas upp i den högre instansen och Högsta domstolen måste också besluta om prövningstillstånd.