Åtta av tio grossistföretag hade brister i arbetsmiljön som måste rättas till.

– Alltför många slarvar med säkerheten, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket efter en granskning av 650 arbetsplatser i Sydsverige.

Vid Arbetsmiljöverket har man de senaste åren oroats alltmer av rapporter om olyckor på de stora lagren. Statistiken över anmälda arbetsolyckor avslöjar att lagerarbetare skadas lika ofta i arbetet som byggnads- och anläggningsarbetare. Det är bara i tillverkningsindustrin som fler skadas olyckor med truckar än i partihandeln.

– Truckar är inblandade i en tredjedel av de olyckor där lagerassistenter skadas. Det går snabbt när en truck dyker upp bakom hörnet på en lagerhylla. Många skadas även i klämolyckor eller när gods rasar ner från en lagerhylla, säger Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverket konstaterar att olycksrisken är extra stor i en bransch med många unga anställda.

– Många unga tar tillfälliga jobb på ett lager där tempot ofta är högt och uppskruvat. Då är det lätt att man inte tar sig tid att bedöma olycksriskerna i arbetet. När arbetsgivarna blir upplysta om bristerna finns en vilja att rätta till problemen. En bra och säker arbetsmiljö är lönsam för alla parter — företaget, den anställde och samhället, säger Håkan Olsson.