Alliansen har uppfyllt sex av tio vallöften. När det gäller arbetsmarknad håller regeringen än mer vad den lovat. Närmare 80 procent av det som skulle göras på arbetsmarknadsdepartementet är gjort.

Det är tidningen Riksdag & Departement som med hjälp av statsvetare gått igenom alliansens 245 vallöften från den här mandatperioden. Och kommit fram till att 60 procent är uppfyllda. Kulturdepartementet har uppfyllt alla löften. Och näst flest har Arbetsmarknadsdepartementet genomfört – 78 procent.

Bland annat ändringar i las för att minska arbetsgivarens kostnader vid tvister (se här), att behålla den halverade arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år, att vi ska jobba längre (under utredning) och kampen mot åldersdiskriminering (ska enligt förslag även gälla offentligt anställda och a-kasseersatta) och en särskild lärlingsprovanställning upp till 18 månader för personer som är  yngre än 23 år (utredning klar i november).

Elin Naurin, doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som har gått igenom vallöftena, säger till tidningen att det är förvånansvärt många löften som infriats för att vara en regering i minoritet.

Ett tungt löfte om ett femte jobbskatteavdrag väntar dock på beslut. Teoretiskt skulle regeringen kunna rösta igenom ett sådant förslag i dag, eftersom Sverigedemokraterna ställt sig bakom avdraget.

Här finns hela listan