Barnskötaren frias. Det var inte han som orsakade den åttaåriga pojkens död på Sundbyskolan i Spånga i början av 2009. Det har Svea hovrätt kommit fram till.

Domstolens beslut innebär att tingsrättens dom ändras. Åtalet ogillas och han slipper betala de böter och skadestånd han dömdes till. Domstolen kommer fram till att barnskötaren varit oaktsam, men inte av det klandervärda slag som krävs för att dömas.

Domstolen resonerar kring organisatoriska brister på skolan och kommer fram till att olyckan hade kunnat undvikas om målen varit konstruerade på annat sätt och fastsatta på betryggande vis. Slutsatsen blir att ansvaret inte i förstahand bör ligga på barnskötaren.

Arbetet har i flera artiklar berättat om rättegången i Svea hovrätt. Det var i början av 2009 som olyckan hände.  En åttaårig pojke fick ett handbollsmål över sig och dödades.

Tingsrätten i Solna kom fram  till att barnskötaren var ensam ansvarig för olyckan. Han dömdes för vållande till annans död och villkorlig dom samt 10 000 kronor i dagsböter.

Han själv och Kommunal reagerade starkt på att arbetsmiljölagen inte ens nämndes i tingsrättens dom. Att skolledningen inte sett till att målen var säkra och vare sig rektorn eller biträdande rektorn brytt sig om att bland annat två gymnastiklärare slagit larm om att målen var farliga påverkade inte tingsrättens ställningstagande. Och olyckan hände när barnskötaren var i gymnastiksalen för första gången.

– Enligt arbetsmiljölagen måste skolan göra en riskbedömning och se till att det inte är farligt att använda handbollsmålen. Barnskötaren har inte varit oaktsam. Han borde ha kunnat utgå från att arbetsgivaren gjort det lagen kräver, sa barnskötarens försvarare Bo Villner på LO-TCO Rättsskydd i början av rättegången.

I Svea hovrätt har åklagare Gunnar Jonasson stått fast vid sin uppfattning att det var barnskötarens oaktsamhet som ledde till dödsfallet.

– Barnsskötaren bryter uppenbart och flagrant mot sitt tillsynsansvar. Det är uppenbart att målen är farliga. Det räcker med att titta på dem, sa åklagaren under rättegången.

Under rättegången i hovrätten har advokat Anton Strand företrätt den avlidne åttaåringens föräldrar och bror. De har förlorat sin son och sin bror. Advokaten sa under rättegången att familjen drabbats hårt under lång tid och begärde att barnskötaren ska betala ett skadestånd på 50 000 kronor till var och en i åttaåringens familj.