Värk i armar, nacke och skuldror hör till de vanligaste besvären i arbetslivet. Nu ska Arbetsmiljöverket använda en modern metod i sina inspektioner för att minska lidandet.

Med den nya metoden kan man effektivt mäta risken för att få smärta i armar, nacke och skuldror, enligt myndigheten. Metoden går ut på att arbetsgivare och inspektörer väljer ut särskilda arbetsuppgifter, exempelvis sortering eller packning. Man tittar sedan på hur ofta och hur länge arbetsmomentet utförs, och med vilken kraftutövning. Alltihopa summeras i en total riskpoäng.

Poängen översätts sedan till en trafikljustabell. Grönt ljus är lika med ingen förhöjd risk, gult betyder förhöjd risk för för en del av arbetstagarna, och rött står för förhöjd risk för en stor del av arbetstagarna.

De röda arbetsuppgifterna ska omedelbart åtgärdas och de gula ska förebyggas.

– Det här är ett sätt att hjälpa arbetsgivaren upptäcka riskerna så att de kan förebygga belastningsskadorna, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Just nu används metoden vid inspektioner på drygt 800 arbetsplatser runt om i Sverige.

En lång rad utsatta yrkesgrupper berörs. Exempelvis paketerare, fordonsmontörer, maskinoperatörer, glasmästare, målare, tvätterianställda, trädgårdsanläggare och städare.

Ofta handlar det om yrkesgrupper som jobbar med ensidigt upprepade arbeten eller arbeten som kräver ergonomiskt tuffa arbetsställningar, exempelvis på huk, under knänivå eller över axelhöjd. Mellan en tredjedel och hälften av dessa yrkesgrupper uppger att de har besvär i övre delen av ryggen och nacken varje vecka.

– Syftet med insatsen är att minska de här besvären som drabbar tusentals människor och försämrar deras livskvalitet, säger Boel Callermo.

Enligt den stora arbetsmiljöundersökningen, som görs av Statiska centralbyrån och Arbetsmiljöverket vartannat år, är de kroppsliga besvären i mycket hög grad en fråga om kön och klass.

Arbetare är betydligt mer utsatta än tjänstemän, och kvinnor i båda grupperna har oftare besvär än män. Också ålder spelar in.

Andelen kvinnor som har ont i axlar och armar varje vecka är 42 procent bland arbetare, jämfört med 27 procent bland högre tjänstemän. Bland män är skillnaden lika stor, om på en lägre nivå – 33 procent mot 17.

Besvären ökar med stigande ålder för både kvinnor och män.

Den högsta andelen med ont i axlar eller armar, 49 procent, finns bland kvinnliga arbetare över 50 år. Det är betydligt högre än för kvinnliga högre tjänstemän i samma åldersgrupp – 32 procent.

Även bland de yngre finns stora skillnader. Bland kvinnliga arbetare mellan 16 och 29 år har 32 procent besvär, medan motsvarande andel bland kvinnliga tjänstemän i samma åldersgrupp är 27 procent.

Den nya metoden kan därför bli ett viktigt verktyg för att riskbedöma kvinnors arbetsuppgifter. Inspektionerna är en del i Arbetsmiljöverkets projekt Kvinnors arbetsmiljö.

 

Smärta en fråga om kön och klass

Andel som uppgett ont varje vecka i axlar eller armar efter ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet. Uppgifterna är ett genomsnitt för åren 2009 och 2011

Arbetare

Högre tjänstemän

* antalet svarande bland manliga högre tjänstemän i åldersgruppen 16–29 år är mindre än 100 personer varpå redovisning saknas.