Tågvärdarna på Öresunds- och Pågatågen i Skåne utsätts nästan dagligen för hot eller våld. Nu hotar Arbetsmiljöverket de två regionala arbetsgivarna, Veolia transport och Arriva tåg med att förbjuda allt ansamarbete på tågen.

Myndigheten förbjöd ensamarbetet under sommaren men överväger nu att utfärda ett nytt förbud som sträcker sig fram till oktober 2013. Förbudet ska gälla esamarbete på ett stort antal tåg och sträckor på kvällar och nätter.

De mest obehagliga situationerna uppstår i samband med kontroll av biljetter, tilldelning av kontrollavgift, tillsägelser eller avvisningar, framgår det av anmälningar från tågvärdarna.

Under första halvåret i år gjorde Veolias tågvärdar 114 anmälningar om hot och 21 anmälningar om våld. Upp till 70 procent av Arrivas värdar uppgav att de utsatts för hot eller våld under de första sju månaderna i år.

− Nu förväntar vi oss att arbetsgivarna tar riskerna på allvar och sätter in kraftfulla åtgärder, säger Mats Ryderheim, chef vid Arbetsmiljöverkets distrikt i Malmö.

Många tågvärdar är rädda och oroliga när de ska gå till sina arbeten, rapporterar skyddsombuden. Personer som varit utsatta för allvarliga hot eller våldssituationer kan drabbas av långvariga besvär och få svårigheter att återgå till sitt arbete igen, understryker Arbetsmiljöverket.