Uppsala socialdemokrater ställer sig bakom kravet på en helt individualiserad föräldraförsäkring, den linje som även drivs av partiets kvinnoförbund.

Frågan engagerar och kritiska röster har redan hörts.

De ekonomiska invändningarna är lätta att åtgärda, det vill säga att ersättningsfrågan måste lösas så att förlusten inte blir för stor för enskilda familjer när föräldraförsäkringen delas.

Men den övriga upprördheten är svår att förstå.

Närmare 80 procent av föräldradagarna tas ut av mammorna. Redan den stora kvinnomaktsutredningen för något decennium konstaterade att det var en starkt bidragande orsak till att kvinnor hämmades på arbetsmarknaden.

I ekonomiska termer visade statistiken tydligt att kvinnor i ett livsinkomstperspektiv förlorar på att få barn medan män vinner på det.

Senare studier bekräftar bilden.

En delad försäkring ger också vinster när det gäller anknytning inom familjen. Så sent som i förra veckan visade en studie från Umeå universitet att män som tar mindre ansvar i hemmet mår sämre än andra.

Så varför kritisera?

En delad försäkring ger harmoniska familjer och lika möjligheter på arbetsmarknaden, oavsett kön.