Sekos medlemmar i statlig tjänst har fått ett nytt, ettårigt avtal.

Avtalet anger ett minsta utrymme för löneökningar på 2,6 procent, dock lägst 520 kronor i månaden för varje heltidsanställd.

Pengarna ska samlas in och fördelas i förhandlingar lokalt hos varje arbetsgivare. Det finns ingen individgaranti i det centrala avtalet, så teoretiskt kan de lokala förhandlingarna resultera i att en del anställda blir helt utan löneökning. Men i så fall måste arbetsgivaren tydligt förklara varför, och tillsammans med den anställde utforma en plan för hur denne ska kunna påverka sin lön.

– Vi är nöjda med att vi har avvärjt Arbetsgivarverkets försök att få till ett sifferlöst avtal som löper tills vidare, säger Lars Johansson, ombudsman vid Seko.

Seko hade också krävt ett förbud mot ensamarbete på utsatta jobb inom bland annat kriminalvården. Frågan blev extra aktuell sedan en kvinnlig kriminalvårdare misshandlades till döds vid häktet i Huddinge för ett år sedan.

Något förbud blev det inte, men de centrala parterna ska nu gemensamt undersöka var riskabelt ensamarbete förekommer.

– Det var ett sätt att komma framåt i frågan, kommenterar Lars Johansson. Ett förbud mot ensamarbete är en stor fråga som vi får lösa över längre tid.

Seko har också hävdat att upprepade tidsbegränsade anställningar är ett problem, och krävt att de ska minska. Här har Seko och Arbetsgivarverket enats om att följa utvecklingen och omfattningen av tidsbegränsade anställningar.

Sedan den allmänna värnplikten avskaffades finns inga värnpliktiga soldater, men soldater som är visstidsanställda enligt en särskild förordning. I dag omfattas de inte av trygghetsavtalet för statligt anställda, men parterna har enats om att undersöka möjligheterna för att soldaterna (som i en del fall är Sekomedlemmar) ska få nytta av trygghetsavtalet.

Parallellt med Seko har de statligt anställda tjänstemännen tecknat ett nytt avtal med Arbetsgivarverket. Också det ger ett lägsta löneutrymme på 2,6 procent det kommande året. De båda avtalen gäller från 1 oktober 2012 till  och med den 30 september 2013.