Nu är det klarlagt. Det finns ett tydligt samband mellan stress i arbetslivet och hjärtsjukdomar, visar en stor europeisk undersökning av 197 000 personer under 21 år.

Genom mindre stress på arbetet kan risken för att drabbas av hjärtinfarkt minska med upp till 30 procent, visar studien gjord av bland annat forskare från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

– Studiens omfattning gör att vi statistiskt kan bevisa ett samband mellan stress och hjärtsjukdomar. Att detta tidigare antagande nu är statistiskt klarlagt är viktigt för planering av framtida åtgärder inom arbetsmiljöområdet, säger Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet.

Resultaten, som bygger på data från 13 studier i flera europeiska länder, visar att risken för att drabbas av kranskärlssjukdomar kan minskas med upp till 20–30 procent genom att minska stressen på jobbet. Detta utifrån hur många som drabbats av kranskärlssjukdomar efter att hänsyn tagits till bland annat kön, ålder och sociala faktorer.

– Studien visar ett tydligt samband mellan stress på arbetet och ökad risk för hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd, som är de mest ”objektiva” manifestationerna av kranskärlssjukdom, säger Töres Theorell.