Förhandlingarna om nya löner för statligt anställda arbetare och tjänstemän är inne i ett slutskede. Tjänstemännens avtalsråd diskuterar just nu ett nytt avtal.

– Det finns ett förslag att ta ställning till, bekräftar Åsa Erba-Stenhmmar, förhandlingschef vid fackförbundet ST, som också leder den kartell av tjänstemannafack som förhandlar gemensamt mot Arbetsgivarverket.

– Men förslaget är inte helt komplett, tillägger Åsa Erba-Stenhammar, som tror att ett avtal kan skrivas under i morgon, torsdag.

Också för Seko, som förhandlar parallellt med tjänstemännen och i grunden  har samma villkorsavtal, kan en uppgörelse bli klar under torsdagen, enligt Arbetets källor. Lars Johansson, ombudsman vid Seko, betonar dock att det finns olösta frågor kvar i förhandlingarna.

Arbetsgivarverket har krävt centrala avtal helt utan löneökningar. Lönerna ska helt och hållet bestämmas i lönesättande samtal mellan den anställda och chefen, anser arbetsgivarna. Med akademikerna inom Saco-S har Arbetsgivarverket redan ett sådant sifferlöst avtal som löper tillsvidare, och det håller Arbetsgivarverket fram som en förebild.

Ett sådant avtal lär dock varken Seko eller tjänstemannafacken gå med på.

– Vi har krävt ett ettårigt avtal där ett utrymme för löneökningar anges i procent, kronor eller en kombination av procent och krontal. Och vi har inte vikit från den kursen, säger Lars Johansson.

Största frågan för Seko, vid sidan av löneökningar, är ett stopp för ensamarbete i utsatta verksamheter, främst kriminalvården.

Dödsmisshandeln av en kvinnlig vårdare vid häktet i Huddinge för ett år sedan har givit särskild vikt åt det kravet.

Arbetsgivarverkets avtal med Seko respektive tjänstemännens förhandlingskartell löpte ut den 1 oktober och har förlängts med två dagars uppsägningstid. Tjänstemannakartellen bär det något klumpiga namnet OFR/S, P, O, där S står för ST, P för Polisförbundet och O för Officersförbundet.