En lärare som misshandlades av en elev men nekades skadestånd av tingsrätten har nu fått rätt till ekonomisk kompensation. Hovrätten går på lärarens linje och säger i sin dom att läraren har rätt till skadestånd för kränkningen. Gällivare tingsrätten sade i sin dom att en lärare ”måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma” och jämförde med polisens arbete. Denna motivering mötte kritik av bland annat utbildningsminister Jan Björklund.