I sin budgetmotion går nu Socialdemokraterna vidare med sitt paket för att bryta den skyhöga arbetslösheten bland unga.

Enligt det förslag som partiet presenterade i dag ska ingen under 25 år behöva gå arbetslös i mer än som längst sex månader.

Partiet vill därför skapa 35 000 fler jobb och utbildningsplatser för unga, jämfört med regeringens förslag, till en kostnad av 4,8 miljarder kronor.

Därmed angriper socialdemokraterna – helt enligt etablerad forskning – den förödande kopplingen som säger att lång tid av arbetslöshet avsevärt försvårar möjligheterna att åter komma i arbete.

Alliansregeringen å sin sida, verkar närmast sträva i motsatt riktning, bland annat genom den underliga regel som uttryckligen förbjuder arbetsförmedlingen att mer aktivt hjälpa ungdomar att söka jobb innan de varit arbetslösa i minst tre månader.

En minst sagt remarkabel regel om syftet är att minska ungdomars arbetslöshet.

Det främsta i Socialdemokraternas satsningar mot ungdomsarbetslösheten är dock den redan tidigare aviserade ambitionen att baxa alla ungdomar genom gymnasiet.

Det går nämligen inte att komma undan fakta: Den absolut största delen av de unga som står utan jobb och försörjning, de som redan i tidig ålder hamnat i det absoluta utanförskapet, består till största delen av ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning.

Där alliansen i sin jakt på en ny underklass eldar på detta utanförskap med tal om sänkta löner, sänkta arbetsgivaravgifter för hamburgerkedjornas ägare och gymnasieutbildningar som ska stoppas redan efter ett år, blir det socialdemokratiska alternativet än tydligare: Rejäla satsningar på utbildning och rejäla satsningar på att bryta långtidsarbetslösheten hos unga.

Skillnad mellan alliansens underbuds- och lönedumparpolitk och Socialdemokraternas satsningar på utbildning och riktiga jobb till avtalsenliga löner blir allt tydligare.