Antalet nya elever i den gymnasiala lärlingsutbildningen minskade markant förra läsåret. Då gick 2 300 ungdomar i årskurs 1, jämfört med 3 700 läsåret dessförinnan.

En orsak är minskade elevkullar, en annan att intresset för yrkesutbildningar överlag minskat. En tredje orsak är skärpta krav på att skolan ska upprätta ett utbildningskontrakt mellan eleven och arbetsgivaren, enligt Skolverket.

I våras fanns totalt 8 000 lärlingar i utbildning.