I slutet av förra veckan gjorde först hamnarbetarna och sedan lärarna upp om löneökningar utöver märket på 2,6 procent. Det blev möjligt i och att de gjorde upp utan medling.

Men det betyder inte andra grupper kan räkna med att få mer.

– Märket gäller, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Hamnarbetarna och motparten Sveriges hamnar hade medling, men till slut gjorde de upp på egen hand i fredags. Transport fick igenom sitt ursprungskrav på 774 kronor mer i månaden i ett ettårigt avtal. Då var hamnkonflikten inne på sin andra dag.

Claes Stråth är inte ens säker på att hamnarbetarna fick mer än 2,6 procent. Enligt parterna var genomsnittslönen 25 500 kronor före det nya avtalet. Då blir löneökningen 3 procent, men Claes Stråth är inte övertygad om att den siffran stämmer.

– Den verkar som om den faktiska genomsnittslönen är 29 500 kronor, men det håller vi på och försöker reda ut. Om 29 500 kronor i månaden stämmer motsvarar löneökningen 2,6 procent, säger Claes Stråth.

Lärarna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde upp utan medling. Avtalet löper på fyra år från och med den 1 maj 2012. I år höjs lönerna med 4,2 procent och nästa år med samma belopp som tjänstemännen i industrin får, det vill säga märket. Avtalets sista år är sifferlösa.

Så länge parterna inte tar in medlare kan de göra upp om vad som helst – oavsett märket. I princip. Sanningen har sin modifikation.

Den tidigare SAF-vd:n Göran Tunhammar utvärderade Medlingsinstitutets första år på regeringens uppdrag 2006. Han kom fram till att en yrkesgrupp som vill ha mer än andra ska uppfylla tre krav:

• Den ska göra upp med arbetsgivarna utan konflikt.

• Den ska övertyga alla andra på arbetsmarknaden om det rimliga i att just denna grupp får mer.

• Löneökningen ska vara en del i en långsiktig strategi för att höja en yrkesgrupp i förhållande till andra.

Claes Stråth tycker att lärarna uppfyller det första och det tredje kriteriet. Om de sedan lyckas övertyga alla andra på arbetsmarknaden om att just de ska ha mer ”är väl skrivet i stjärnorna”.

För alla andra är det märket som gäller – det vill säga de lönelyft som parterna inom industrin förhandlade fram i vintras. Avtalet löper ut den 31 mars. Då ska ett nytt märke vara på plats. Det är i varje fall så det är tänkt.

– I praktiken har det varit så att märket gäller under hela perioden tills nästa gång industrins parter gör upp. Tidigare har det varit perioder på tre år. Den här gången är det bara drygt ett år, konstaterar Claes Stråth.