Långvarig exponering för vibratio­ner kan skada nerver, blodkärl och muskler, även om exponeringen ligger under gränsvärdena. Här är fyra arbetare som fått behandling av läkarna på arbets- och miljömedicinkliniken i Lund.

Alex, 30, reline-tekniker

Alex fick nervskador i bägge händerna efter att ha jobbat hos en rörläggare i fyra år. Han opererades i våras. Men nu är han tillbaka på samma jobb som gav honom vibrationsskadorna

– trots läkarnas avrådan. Alex tycker inte att han har något val sedan han blivit nekad både sjukpennig och omskolning.

(Läs mer om Alex i förra numret av Arbetet.)

Bengt, 55, rörläggare

Bengt har borrat i kakel och betong sedan han slutade gymnasiet. Han har haft domningar
och värk i bägge händer under de senaste fem åren. Läkarna konstaterar kraftigt nedsatt berörings­känsel och avråder honom från fortsatt arbete som rörläggare. Men han fortsätter tillsvidare eftersom han inte kunnat hitta nytt jobb.

Simon, 33, rivare

Simon har jobbat som håltagare och rivare i tio år. Han har fått kraftigt nedsatt känsel i händerna och läkarna avråder honom från allt arbete med vibrerande maskiner. Eftersom arbetsgivaren inte kan erbjuda honom andra arbetsuppgifter får han sparken på grund av ”personlig arbetsbrist”.

Jörgen, 41, svetsare

Jörgen har fått vita fingrar, en kärlskada som stryper blodtillförseln, efter 25 års exponering för vibrationer under det dagliga gränsvärdet. Läkarna rekommenderar minsta möjliga arbete, med modernare verktyg som vibrerar mindre. Jörgen ska undersökas regelbundet. Försämras skadorna måste han byta yrke.

 

Källa: Arbets- och miljömedicin, Arbetet
Namnen (utom Alex) är fingerade