IF Metall öppnar sitt avtalsråd för medierna. Det är första gången som andra än ledningen och ledamöterna i avtalsrådet tillåts delta i IF Metalls avtalsförberdelser.

– Det är tidens tecken. Information från debatterna sprids redan genom Facebook och Twitter så då tycker vi det är dags att bjuda in journalister så att vi kan få en professionell spegling av diskussionen, säger Lars Ankarfjäll, IF Metalls pressombudsman.

Han berättar att avtalsrådets möten tidigare varit stängda för utomstående – bara den egna förbundstidningen Dagens Arbete har tillåtits delta. Nu blir avtalsrådets möten öppna för medier. Däremot släpps allmänheten inte in.

– Vi tycker att det kan vara bra att visa att det finns olika åsikter och det är ofta ingen större dramatik. Det är sällan det blir några omröstningar på avtalsrådets möten, säger IF Metalls pressombudsman.

Nästa möte för avtalsrådet är på torsdag. På mötet ska ledamöter till IF Metalls förhandlingsdelegationer väljas. Och det blir diskussion om bland annat det ekonomiska läget och om den kommande avtalsrörelsen.