Skärpta regler för övertid, livslångt lärande och balans mellan arbete och fritid är vid sidan av lönekraven Unionens viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen.

– Unionens medlemmar har rätt att må bra både av och på jobbet. Det gränslösa arbetslivet och krävande arbetspass på obekväma tider ställer krav på möjlighet till fysisk och psykisk återhämtning. Vi vill se skärpta regler för övertid och öka inflytandet för medlemmarna över den egna arbetstiden, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

Det är Unionens förbundsråd som beslutat om inriktningen i den kommande avtalsrörelsen. Unionen har över 90 kollektivavtal och bortåt 50 företagsavtal.

Först av allt kommer Unionen att förhandla för sina medlemmar i industrin. När det gäller industrin samarbetar Unionen med IF Metall, Livs, GS samt Sveriges Ingenjörer i Facken inom industrin. De kommer att presentera en gemensam avtalsplattform i mitten av november.

Kraven ska växlas med arbetsgivarna före den sista december och förhoppningen är att industriavtalen ska vara klara före den sista mars, då de gamla avtalen löper ut.