Riskkapitalister lever, och det hörs ju redan på namnet,
långt mera farligt än vanliga människor gör.

 

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–xxxxx–xx–xx–xx–x
–xx–x––xx–xx–