De fem LO-förbunden i 6 F startar en ny tankesmedja.

– De vill ha en mer frejdig samhällskritik som är helt fri från det socialdemokratiska partiet, säger Daniel Suhonen.

Han är 33 år och chefredaktör för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden. Han kör i gång tillsammans med Victor Bernhardtz, 29, som närmast kommer från Dagens Arena.

På måndag börjar de på tankesmedjan.

– Vi ska bestämma vad vi ska göra, hur vi ska göra det och för vilka. Det är möjligt att vi når ut bättre med färre rapporter och färre utspel, om det leder till att vi startar nya debatter, säger Daniel Suhonen.

6F-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko ska företräda sina medlemmar ”på arbetsmarknaden och i samhället”, med en högtidlig formulering.

– Vårt uppdrag är samhällsdebatten. Avsändarna är förbundens medlemmar som pressas tillbaka just nu.

Sedan 2006 finns Arbetarrörelsens Tankesmedja som drivs gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Den nya tankesmedjan ägs av de fem LO-förbunden. Det kommer att märkas mer eller mindre i valet av ämnen och exempel.

Den första uppgiften blir att hitta en egen nisch i arbetarrörelsens opinionsbildning.

– Det kan inte bli för mycket opinionsbildning i arbetarrörelsen, resonerar Daniel Suhonen.

Han ska göra Tiden i tre månader till och jobba med tankesmedjan på halvtid. Tidigare har han bland annat jobbat på ABF och varit redaktör för SSU:s tidskrift Tvärdrag. Han har skrivit flera böcker. Åtta år med Reinfeldt sålde i 27 000 exemplar.

Victor Bernhardtz har bland jobbat på Sveriges Radion och Sveriges Television.