Vårdnadsbidraget bidrar ”på marginalen” att hålla kvinnor borta från arbetsmarknaden. Det sägs i bilagan om jämställdhet i budgetpropositionen.

Vårdnadsbidraget infördes 2008 av regeringen efter enveten kamp av Kristdemokraterna. Det ska vara ett alternativ till att ha barnen i förskola för de föräldrar som vill, och det beskrivs även i årets budgetproposition som en valfrihetsreform.

Men det är lite utnyttjat — det är kommunerna som får ansöka om att införa möjlighet till vårdnadsbidrag och hittills har 113 av 290 kommuner gjort det. Dock har fem av dem också hunnit ta bort det igen.

Bidraget kan sökas av föräldrar för barn mellan 1 och 3 års ålder och är på 3 000 kronor per månad och barn. Förra året var det drygt 8 500 barn som det under någon gång av året beviljades vårdnadsbidrag för. Det motsvarar knappt fem procent av barnen i de kommuner som har infört bidraget.

Det är framförallt kvinnor som ansöker om bidraget, 92 procent av de som ansökte förra året.

”Vårdnadsbidraget omfattar ett förhållandevis litet antal personer men det ojämna uttaget mellan kvinnor och män bidrar på marginalen till att upprätthålla rådande könsskillnader i arbetsutbudet”, skriver regeringen i jämställdhetsbilagan.