Unga arbetslösa löper på sikt förhöjd risk för att bli sjukskrivna, få sjukpension och dö tidigare än normalt. Ju längre tid arbetslösheten pågår, desto högre risk, visar en svensk studie bland nära 200 000 unga vuxna.

– Sambandet kan bara till viss del förklaras av att de som var arbetslösa redan i utgångsläget var sjukare än de som hade lättare att få jobb, säger Magnus Helgesson, doktorand vid Uppsala universitet, till Upsala Nya Tidning.