Stockholms lokaltrafiks spärrar är ännu inte perfekta;
alldeles för många pers tar sig oskadda förbi.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):

–xx–xx–xx–x–xx–x
–xx–xx––xx–xx–