På torsdag blir det konflikt i hamnarna – om inte facken och arbetsgivarna kommer överens innan dess. Nu uppmanar Pappers sina medlemmar att iaktta strikt neutralitet om det blir konflikt.

– Det är viktigt att vi markerar. Arbetsgivarna ska inte kunna beordra våra medlemmar att utföra nya arbetsuppgifter under konflikten, säger Pappers avtalsombudsman Matts Jutterström.

Ett tiotal pappersbruk i Sverige lastar och lossar i egen regi. Pappers medlemmar gör jobbet i hamnarna. 1998 vann Pappers ett mål i Arbetsdomstolen om arbetstiderna i Hallstaviks hamn. Arbetsgivaren fick inte ändra på arbetstiderna i det lokala avtalet.

– Våra avdelningar förhandlar lokalt om arbetstiden. Avtalen ska godkännas av förbundet. Det ger det lokala facket muskler. Vi kan låta bli att skriva på riksavtalet för att pressa fram ett lokalt avtal, konstaterar Matts Jutterström.

Även i Transport är det facket lokalt som förhandlar om arbetstiderna.

Pappers följer utvecklingen i hamnar med stort intresse – inte bara därför att avtalet kan påverka villkoren för Pappers medlemmar i brukens hamnar på sikt.

– Arbetstiden är jätteviktig för hela fackföreningsrörelsen. Det gäller om arbetsgivaren ska få oinskränkt makt att förlägga arbetstiden, betonar Matts Jutterström.

För en vecka sedan, förra måndagen, varslade Transport och Hamnarbetareförbundet om konflikt i hamnarna med start på torsdag. Samma dag utsågs Jan Sjölin och Anders Forsberg till medlare.

Konfliktvarslet gäller blockad mot övertid, mertid, nyanställningar och inhyrning av personal. Om ingen uppgörelse uppnås bryter konflikten ut vid midnatt under natten till torsdag.