Teckning: Carina Kågström

Läs fler Motord/-bild!

De publiceras på arbetet.se/kultur varje lördag morgon! Se dem alla!