Sverige har världens strängaste regler när det gäller vibrationer i arbetslivet.

Problemet är att de inte följs.

Som Arbetet skriver i dag är detta följden av en oacceptabel motsättning mellan EU-lagstiftning och svensk lagstiftning.

Enligt EU:s regelverk har företag rätt att sälja vibrerande hälsofarliga maskiner även om de förstör arbetarens hälsa.

Enligt svensk lag får dessa maskiner knappt användas.

Ändå tvingas Sverige tillåta att maskinerna säljs. Här i Sverige.

Visserligen har arbetsgivarna, så snart de köpt en maskin, enligt lag skyldighet att stoppa allt arbete när de gränsvärden som gäller i Sverige har uppnåtts.

Men sanningen är naturligtvis en annan.

I vissa fall nås gränsvärdet redan efter 15 minuters arbete. Att arbetet med en fullt lagligt inköpt bilningsmaskin bara ska få utföras 15 minuter per dag är en absurd följdverkan.

De motstridiga lagarna visar återigen EU-politikernas underdånighet inför mäktiga företagsintressen.

Att värna fri företagsamhet är uppenbart viktigare än att värna arbetares hälsa.

Det här är en ordning som inte bör accepteras, och svenska politiker bör oavsett partifärg driva frågan inom EU.

I väntan på en ändring får vi förlita oss på att den svenska lagstiftningen ändå följs.