Nu har Fredrik Reinfeldt och moderaterna regerat Sverige i sex år. Han har tillsammans med de övriga partierna i högeralliansen drivit den politik som de gick till val på 2006. De hade under valrörelsen beskrivit Sverige som ett land med massarbetslöshet, där vi betalade för mycket skatt samt hade för många gemensamt ägda företag. Reinfeldt talade även om utanförskap, bidragsberoende och flumskola. När vi gick till val den 17 september 2006 hade de borgerliga partierna gett oss en omvärldsanalys och talade om vad de skulle göra om de vann valet. De lovade en ”jobbpolitik”, sänkta skatter, stoppa ­”bidragspolitiken”, bättre utbildning, minska utanförskapet, att sälja ut statliga bolag. Det har de gjort. Eller?

Har de bedrivit en ”jobbpolitik”? 2006 sa Reinfeldt att vi hade massarbetslöshet. I dag är arbetslösheten högre. Fler ungdomar är arbetslösa i dag än 2006, långtidsarbetslösheten har ökat. I stället för arbetsmarknadsutbildning, har vi fått ”sysselsättning” i fas 3 med en ersättningsnivå som är så låg att många tvingas söka försörjningsstöd (socialbidrag).

Skatterna: De har sänkt skatterna för dem som har arbete. Nu ska de sänka skatterna igen, för företagen! De glömde visst pensionärerna den här gången också!

Resultatet har blivit en sämre ekonomi. Sverige har inte längre råd att hålla en god service och trygghet till sina medborgare. Infrastrukturen bryts sakta sönder. Standarden på det svenska järnvägsnätet sjunker jämfört med övriga Europa. Tågen kommer inte fram, transporterna hamnar på vägarna och ökar slitaget där. Kostnaderna för väg- och järnvägsbyggen läggs i allt högre grad ut på kommuner och regioner/länsstyrelser.

Nu efter sex års förfall säger Reinfeldt ”vi satsar på järnväg därför att det är bra”. Vi hörde inget om Dalabanan och dubbelspår Falun Borlänge den här gången heller.

Bidragsberoende: De har inte sänkt ”bidragsberoendet”. Däremot har de dragit ner på utbetalningarna från försäkringssystemen för sjuka och arbetslösa. De har gjort a-kassan så dyr och krånglig att de flesta ungdomar väljer att stå utanför. Kommunernas kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag) ökar kraftigt. Förändringarna i sjuk- och arbetslöshetsersättningar lämnar tydliga avtryck. Det tydligaste är att barnfattigdomen i Sverige ökar.
De har inte minskat utanförskapet. Socialbidragstagarna har ökat med 31 procent från 84 000 till 110 000 personer.

Statliga bolag: De har sålt ut statliga bolag, Det är som att kissa på sig, först blir det varmt och skönt när försäljningspengarna kommer in, sedan blir det väldigt kallt när den årliga vinsten uteblir. Svenska folket har mist egendom och servicen blir sämre. Tidigare ”vinstmaskiner” bland de statliga bolagen har sålts ut. Inte för att det är bra för ekonomin utan av ideologiska skäl. Apoteken har sålts ut och nu varnar de privata apoteken för nerdragning i de butiker som inte är lönsamma (när ”karensen” på tre år är över). Vi tror inte att det drabbar Stockholm. När Socialstyrelsen undersöker missförhållanden på de privata apoteken får de inte offentliggöra rapporterna, för det kan ”skada företagen ekonomiskt”.

Slutsats: Regeringen Reinfeldt har hållit ord. De rika har blivit rikare och de fattiga har blivit fler och fattigare. Utanförskapet och barnfattigdomen ökar i Sverige.

Är Moderaterna ett nytt arbetarparti?  Nej, vi tycker att det liknar samma gamla skattesänkarhöger, som röstade mot allmän rösträtt!

Kim Söderström  
Byggnadsarbetare

Nils Persson
Byggnadsarbetare