Foto: Ulf Lodin

Per Hidesten, Magnus Hall, Olof Faxander samt Lennart Evrell i Industriarbetsgivarnas ledning.

 

Arbetsgivarna inom basindustrin har bildat en ny organisation – Industriarbetsgivarna. Tillsammans har nya Industriarbetsgivarna 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Den nya organisationen kommer att förhandla för medlemsförbunden i den kommande avtalsrörelsen.

– Vi har mycket att vinna på en samverkan i arbetsgivarfrågorna, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna från och med imorgon. Planeringen har gått ut på att när vi gör en sådan förändring är det viktigt att den genomförs innan kommande avtalsrörelse startar.

I dag är Per Hidesten vice vd för Skogsindustrierna, en av fyra branschorganisationer som ingår i nybildade Industriarbetsgivarna. De övriga tre är Stål- och metallarbetsgivareförbundet, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek, som bland annat organiserar stål- och maskinbyggare.

Branscherna har mycket gemensamt, påpekar Per Hidesten. Medlemsföretagen är stora exportörer till internationella marknader. Samtliga är råvarubaserade, kapitalintensiva och beroende av valutakursen. Exempelvis har den senaste tidens snabba förstärkning av kronans värde haft en negativ inverkan på medlemsföretagens konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Men även här hemma får branscherna genom den nya organisationen en tydligare och starkare röst, påpekar Hidesten.

– Det gynnar både företagen och de anställda. Alla vinner på en industri som kan hävda sig i den internationella konkurrensen, säger han med tydlig adress till motparten: IF Metall, Pappers, GS och Seko.

Skogsindustrierna kommer även i fortsättningen att vara den centrala organisationen för branschfrågor. Detsamma gäller arbetsgivarförbunden inom stål- och metall samt gruvor. Det nya är att arbetsgivarfrågorna ska skötas gemensamt, av Industriarbetsgivarna.