Fas 3-deltagare ska kunna delta i utbildning även nästa år. Det framgår av regeringens budget.

Utbildningsförbudet i fas 3 avskaffades den 1 maj 2011. Förra året deltog 835 fas 3-deltagare i arbetsmarknadsutbildning.

Det här är ett exempel på åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten, eller åtminstone bromsa den snabba ökningen av antalet långtidsarbetslösa. Dessutom ska Arbetsförmedlingen slå på trumman och tala om hur stora subventioner arbetsgivare kan få om de anställer långtidsarbetslösa.

Bidragen är okända för många arbetsgivare. Det gör det svårare att få dem att anställa långtidsarbetslösa, misstänker regeringen.

Regeringen satsar drygt ett par miljarder under fyra år på olika åtgärder mot långtidsarbetslöshet. Ungefär halva summen går till praktikplatser och utbildningsplatser.
Det blir ungefär 9 500 platser 2013 och hälften så många året därpå.