Det ska bli billigare att anställa ungdomar under 26 år. Stödet till arbetsgivare som anställer unga som har gått utan jobb i minst ett år ska fördubblas. Staten står för dubbla arbetsgivaravgiften.

Från nästa år ska arbetslösa ungdomar kunna få hjälp från första dagen. Hittills har de fått vänta i 90 dagar innan de har kvalat in i jobbgarantin.

Unga ska uppmuntras att plugga. De som inte har betyg från gymnasiet eller grundskolan ska motiveras att läsa på folkhögskola. Folkhögskolesatsningen pågår under 2013 och 2014. De som deltar får gå en förberedande utbildning för att bli studiemotiverade.

Hittills har satsningen riktats enbart mot unga under 25 år. Från nyåret får även vuxna långtidsarbetslösa delta.

Regeringen skärper också kraven på de unga. Det ska bli mer av hur de sköter sina studier och hur mycket de söker jobb.

Åldersgränsen för flyttbidrag. Även arbetslösa ungdomar ska kunna få flyttbidrag.

Fler unga ska få lärlingsutbildning. Dessutom ska yrkesutbildningen på gymnasiet bli bättre. Fler utbildningsplatser ska öppnas för vuxna elever.