Ledande fackförbund är överlag kritiska mot regeringens budget. Bland annat sågas den sänkta bolagsskatten. Dessutom ifrågasätts regeringens prognos.

Regeringens höstbudget präglas av brist på offensiv handlingskraft, enligt IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

”Att inte låta någon del av reformutrymmet komma de arbetslösa och sjuka till del är både omoraliskt och oacceptabelt”, skriver Ferbe i ett pressmeddelande.

Fackförbundet Unionen är också kritiskt och sågar sänkningen av bolagsskatten.

”Det kan visa sig bli ett kostsamt och ineffektivt sätt att hantera företagens verkliga utmaning — att hitta rätt kompetens. Sverige behöver fler utbildningsplatser av hög kvalitet”, skriver Unionens tillförordnade chefekonom Gösta Karlsson.

Han efterlyser även en reform av a-kassan ”för att öka rörligheten på arbetsmarknaden”.

Sacos ordförande Göran Arrius är generellt positiv till regeringens investeringar, men är samtidigt också kritisk mot storleken på sänkningen av bolagsskatten.

”Överhuvudtaget är det dags att göra en ny stor skatteöversyn, systemet har eroderat till en schweizerost som håller skattekonsulterna i arbete”, skriver han i en kommentar.

Dessutom ifrågasätter Arrius de prognoser finansminister Anders Borgs bygger sin budget på.

”Man kan undra över att finansministern är så optimistisk jämfört med andra bedömare”.

Regeringen tar flera steg i rätt riktning i budgeten, enligt Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström. Han välkomnar särskilt satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning, men är samtidigt fortsatt kritisk mot de omstridda förändringarna i ränteavdragen.

”Det är även bra att reformer genomförs som förbättrar matchningen på arbetsmarknaden genom stärkt koppling mellan skola och arbetsliv. Dit hör exempelvis satsningar på gymnasiets yrkesprogram och på yrkeshögskolan”, skriver han.

Den sänkta bolagsskatten beskrivs också som bra för att öka attraktionskraften i en global konkurrens om investeringar av Bäckström.

Men begränsningarna av ränteavdragen ser han som problematiska.

”Även om lagförslaget nu har förbättrats något kvarstår den grundläggande bristen på förutsebarhet och rättssäkerhet”, skriver Bäckström.

Branschorganisationen Fastighetsägarna riktar liksom Svenskt Näringsliv kritik mot regeringens förslag om begränsningar av ränteavdragen i höstbudgeten.

Förslaget skapar stor osäkerhet för fastighetsbranschen, som är mycket kapitalintensiv jämfört med andra delar av näringslivet, enligt Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.

”Utformningen av de nya reglerna skapar en osäkerhet för företagen och kan därmed bidra till att nödvändiga investeringar uteblir”, skriver han.

Lennebo efterlyser även en översyn av det svenska hyressättningssystemet.

”Dagens modell leder bland annat till förstärkt bostadsbrist, främjad svartmarknad med hyreskontrakt och till att fastighetsägare avstår från investeringar för fler hyresrätter”.

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) vill se fler förslag som gynnar mindre företag och nyföretagande.

”Förslaget till sänkt bolagsskatt gynnar ju endast stora bolag med stora vinster och inte entreprenörer som kämpar med att få sin verksamhet att gå runt. Det är de små företagen som måste få förutsättningar att växa för att klara tillväxten och sysselsättningen och därför hade det varit bättre att sänka arbetsgivaravgifterna”, skriver SVCA:s vd Marie Reinius.

Kommunals ordförande, Annelie Nordström gör tummen ner för regeringens budget. Hon menar att det finns för få och allt för små satsningar på välfärden.

”Jag ser i princip inga satsningar på äldreomsorgen, där de stora tillgänglighets- och kvalitetsbristerna är kända”, säger Kommunals ordförande i ett pressuttalande och konstaterar besviket att regeringen valt att lägga 80 gånger mer pengar på sänkt bolagsskatt än vad som satsats för att stärka äldreomsorgen.

”Det är anmärkningsvärt att regeringen inte tar chansen att bekämpa massarbetslösheten när 400 000 personer står utanför arbetsmarknaden. Regeringens budgetproposition har stora brister och kommer inte att ge de nya jobb som behövs. En bra sammanfattning av den här politiken är ’noll jobb’”, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en kommentar.

Men en sak är bra:

”En positiv nyhet i budgeten är dock att Jan Björklunds planer på ettåriga gymnasieutbildningar uppenbarligen redan har skrotats”, skriver Thorwaldsson.