Kommunals individuella lön har inte givit större lönepåslag än förbundets tarifflönesystem. Förhoppningen bakom de individuella lönerna var att de skulle ge större löneökningar lokalt.

I sitt arbete med en ny lönepolitisk strategi har Kommunal jämfört löneutvecklingen på ett avtalsområde med individuell lönesättning och andra med tarifflöner, som sätts i de centrala avtalsförhandlingarna.

– Vi ser ingen skillnad i utfall när det gäller löneökning, säger Johan Ingelskog, som är chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Han vill inte berätta vilka avtalsområden det handlar om med hänvisning till att det pågår en intern diskussion.

Kommunal började tillämpa individuella löner lokalt för 20 år sedan. Tanken var att den anställde tillsammans med en lönesättande chef ska diskutera fram en individuell lön och facket hoppades att det skulle vara en metod att skapa lokal löneglidning för Kommunals medlemmar – och att medlemmarna liksom de industrianställde skulle kunna få en bättre löneutveckling än vad de centrala löneavtalen föreskriver.

Inför Kommunals nästa kongress genomför förbundet nu en lönepolitisk utredning. I den tittar man på Kommunals olika lönemodeller och på andra fackförbunds lönesättning, där bland annat industrins lönesystem är en del.

Johan Ingelskog beskriver det som att Kommunal just nu är inne i en förankringsprocess och redovisar resultatet av olika löneundersökningar.

– Vi är inne i en intern diskussion. Det går inte att säga var vi kommer att landa, säger Johan Ingelskog.

Ett förslag till ny lönepolitisk strategi ska vara klar till årsskiftet och Kommunal kommer att ta beslut om den på kongressen nästa sommar.