Ett förslag från Livförsäkringsutredningen sågas av Saco, TCO och LO redan innan det har lämnats till regeringen. ”Släng förslaget i papperskorgen” skriver ordförandena för de tre fackorganisationen på DN-Debatt.

De erfar att ett av förslagen är att införa en lagstadgad flytträtt för premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar, vilket skulle möjliggöra en flytt till bolag som inte tillämpar kollektivavtalets villkor. Det ligger inte i konsumenternas intresse, anser de.