Högre reallön och mer till arbetstidskontot fanns bland de mest populära kraven Pappers diskuterade på sin första konferens inför den kommande avtalsrörelsen.

Enligt Pappers avtal avsätts 3,5 procent till arbetstidskontot och det får tas ut som ledig tid, kontanter eller tillskott till pensionen. De flesta använder kontot för att få mer ledig tid. Och arbetsgivarna strävan har varit den motsatta – att avveckla arbetstidskontot.

– Vi pratade även om principer för lönebildning, säger Jan-Henrik Sandberg, ordförande för Pappers.

Konferensen ägde rum i förra veckan och deltagarna var företrädare för Pappers nästan 60 avdelningar.  Till den var också företrädare för Kommunal, Unionen och arbetsgivarna i Skogsindustrierna inbjudna för att diskutera löneprinciper. Jan-Henrik Sandberg anser att det finns två huvudlinjer – antingen värderas arbetet eller individen. Han själv förespråkar att arbetet ska bedömas och att det ska ligga till grund för lönen.

– Det är omöjligt att undvika godtycke om individuella kriterier ska vara grund för lönen. Ofta klarar inte den lönesättande chefen att ha en ordentlig uppfattning om var och en, säger Pappers ordförande.

Konferensdeltagarna pratade också om LO-samordningen och problem med bemanningsföretag. Jan-Henrik Sandberg säger att ett problem är att pappers- och massaföretagen hyr in folk istället för att anställa när det handlar om att täcka upp för dem som är borta från jobbet.

Inför den förra avtalsrörelsen lämnade Pappers samarbetet i Facken inom industrin. Jan-Henrik Sandberg säger att det inte finns någon diskussion om att återuppta samarbetet. Pappers skrev inte under det nya Industriavtalet och Pappers kritik mot avtalet kvarstår.

Under oktober fortsätter avtalsdiskussionerna på Pappers distriktskonferenser. Kraven bestäms på förbundsmötet i november. Och Pappers avtal löper ut sista mars nästa år.