LO håller på att arbeta fram en helt ny typ av avtal – ett utstationeringsbemanningsavtal. Tanken är att vart och ett av LO-förbunden ska kunna använda samma avtal

– Det kan vara svårt att förstå vad det handlar om – särskilt med ett sådant namn, men vi har inte kommit på något bättre ännu, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Det är LO-förbunden som givit LO i uppdrag att arbeta fram ett sådant avtal och det är en konsekvens av regeringens nya uthyrningslag, som kan börja gälla vid årsskiftet. Meningen är att LO-förslaget ska vara klart i slutet på året.

Det nya avtalet ska gälla för utstationerade bemanningsanställda, vilket alltså är anställda i utländska bemanningsföretag som tillfälligt är inhyrda till svenska kundföretag. Och det nya avtalet ska vara ett hängavtal som de utländska bemanningsföretagen ska kunna underteckna. Den nya lagen ger utländska bemanningsanställda rätt till likvärdiga villkor som de anställda i det svenska kundföretaget. Och facket får rätt att ta strid för sådana villkor.

LO-förbunden vill att det nya avtalet ska bestå av kärnan i nuvarande bemanningsavtal när det gäller lön och andra arbetsvillkor. Och precis som när det gäller bemanningsavtalet är tanken att alla LO-förbund ska använda samma utstationeringsbemanningsavtal.