Hamnarbetareförbundet och Transport bildar enad front. När Transport varslade om övertidsblockad i hamnarna följde Hamnarbetarförbundet efter med ett sympativarsel.

– När det gäller villkoren för hamnarbetarna står vi alltid sida. När det gäller avtalet och insatser mot bekvämlighetsflaggade fartyg har vi förenats i gemensam kamp, säger Lars Lindgren, Transports ordförande.

– Arbetsgivarnas utspel är så pass allvarligt vi måste lägga eventuellt groll mellan förbunden åt sidan. Nu finns bara ett. Det är att agera gemensamt och kraftfullt, säger Eskil Rönér, ordförande i Hamnarbetareförbundet.

För två veckor sedan strandade Transport förhandlingarna med Sveriges hamnar om ett nytt hamn- och stuveriavtal för drygt 3 000 hamnarbetare. I går kom konfliktvarslen. Förutom övertid är det stopp för nyanställning, inhyrning och mertid.

På torsdag är parterna kallade till medlarna, Jan Sjölin och Anders Forsberg.

Striden gäller makten över arbetstiden. I dag har det lokala facket stor makt över arbetstidens förläggning. Arbetsgivarna vill ha mer flexibla regler och ökad rätt att beordra övertid.

I gengäld erbjuder arbetsgivarna 1 200 kronor mer under 14 månader. Transport hade begärt 774 kronor på tolv månader.

Svenska Hamnarbetarförbundet bildades 1972. Det var en följd både av att ett antal avdelningar hade uteslutits ur Transport och av att ett stort antal medlemmar gick ur Transport och in i det nya förbundet.

Transports dåvarande ordförande Hans Ericson förutspådde att hamnarbetarna skulle återvända till Transport inom något år. Så blev det inte. I år firar Hamnarbetarförbundet 40-årsjubileum.

Hamnarbetareförbundets första år på 1970-talet präglades framför allt av kamp för rätten att teckna kollektivavtal. Förbundet strejkade både 1974 och 1980 men utan att nå framgång på den punkten.

Det återstår att se om förbundet kan få inflytande över det nya kollektivavtalet nu när Hamnarbetareförbundet och Transport gör gemensam sak.

Eskil Röner:

– Det kanske komma något sådant ur det hela. Skulle vi få inflytande över avtalet på det eller andra sättet är det klart positivt för våra medlemmar, men det är för tidigt att säga något om detta.

– Vi och Transport har träffats för att prata om hur vi kan mota arbetsgivarnas utspel. Inget annat har diskuterats.

På 70-talet var relationerna mellan Transport och Hamnarbetareförbundet frostiga, för att uttrycka det försiktigt. Men tiderna förändras. De som stod på barrikaderna då är inte kvar längre.

I dag är förbunden ungefär jämnstora i hamnarna. Tillsammans organiserar de knappt 3 000 hamnarbetare.

Relationen präglas av ömsesidig respekt.

– Enkelt uttryckt har de direkt demokrati. Vi har representativ demokrati. Där går skiljelinjen mellan oss, säger Lars Lindgren.