Regeringens budget ger inte något klirr i kassan för det stora flertalet hushåll.

En 50-lapp mer i månaden för snittpensionären. Höjt bostadstillägg för ogifta pensionärer. Och en extrapeng till de fattigaste föräldrarna.

– 2013 är ett år då regeringen satsar på annat än hushållen, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.

Kristdemokraterna har lyckats få med två av sina hjärtefrågor, sänkt pensionärsskatt och höjd föräldrapeng, i höstens budget. Skattesänkningen för pensionärerna stannar dock på blygsamma 500 till 700 kronor om året, till en kostnad av en dryg miljard kronor. Lägstanivån i föräldraförsäkringen föreslås höjas från 180 till 225 kronor per dag.

Men de flesta hushåll får, som det ser ut nu, ingenting alls.

– Men nästa år kan vi nog vänta oss löften om inkomstskattesänkningar, höjd brytpunkt för statlig skatt och kanske också ännu ett steg för att minska skatteskillnaderna mellan löntagare och pensionärer, säger Nyström.

Regeringen var redan i vårpropositionen njugg med löften som skulle gett per pengar i hushållskassan och i höstbudgeten ligger helt klart fokus på företag, infrastruktur och forskning.

Något femte steg i inkomstskattesänkning blir det inte den här gången heller. Den reformen är dyr. Enligt de reformambitioner som regeringen utfärdade inför valet 2010 skulle det kosta 12 miljarder kronor.

Regeringen hoppas i stället nu att sänkt bolagsskatt och de andra satsningarna ger önskat resultat i form av bättre fart på ekonomi, investeringar och som en följd av det också färre arbetslösa.

Samtidigt vill regeringen satsa totalt 2,1 miljarder kronor extra under den kommande fyraårsperioden i ett paket som ska motverka långtidsarbetslöshet.

Nästan hälften av pengarna ska gå till fler praktikplatser, 9 500 nästa år och året därpå 4 750. Arbetsförmedlingen ska också bli bättre på att hitta arbetsgivare som ställer upp med praktikplatser.

– Och påverkas sysselsättningen positivt är det förstås utmärkt och en mycket viktig fråga för hushållen, säger Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank.

Men kanske har regeringen kvar något äss i bakfickan att spela ut på torsdag då budgeten läggs fram i sin helhet. Eller så sparar man på karamellerna till närmare valet 2014.

Fakta: Höstbudgeten

Löften till hushållen nästa år:
Pensionärerna får sänkt skatt med i snitt cirka 50 kronor i månaden. Kostnad 1,15 miljarder kronor.
Bostadstillägget för ogifta pensionärer höjs med 170 kronor per månad. De som är berättigade till fullt bostadstillägg är nästan uteslutande ensamstående kvinnor.
Kostnad 430 miljoner kronor.
Lägstanivån på föräldraförsäkringen höjs från 180 till 225 kronor per dag. Höjningen betyder förmodligen mest för unga barnfamiljer. Kostnad 300 miljoner kronor. (TT)