Styrelsen för arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen sammanträder just nu för att bestämma hur organisationen ska bekämpa regeringens förslag till ny uthyrningslag.

Arbetet har tidigare berättat att Bemanningsföretagen överväger att stämma regeringen till EU-domstolen för att man anser att den förslaget till uthyrningslag inte stämmer med EUs direktiv för bemanningsföretag.

Regeringen ställde sig bakom ett förslag till ny lag i torsdags och i dag blev regeringens förslag offentligt.

– Förslaget ser nog ut som jag trodde. Det är ingen förändring i förhållande till lagrådsremissen och innehållet i den är vi kritiska till, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Grundidén i regeringens förslag är att bemanningsanställda ska ha samma villkor som dem som arbetar i kundföretaget.

Kritiken av regeringens förslag går i första hand ut på att det saknas hindersprövning i lagförslaget. En sådan finns i EU-direktiv och innebär en möjlighet att juridiskt pröva begränsningar av möjligheterna att hyra in personal – exempelvis om det finns ett kollektivavtal som innebär att 10 procent av de anställda får vara inhyrda. Dessutom vänder sig arbetsgivarna mot att regeringen är så sena med att införa en lag om uthyrning.

Till skillnad från arbetsgivarna är LO positivt till lagförslaget och pekar särskilt på att det med den nya lagen skapas en möjlighet för facken att ta strid för att utländska bemanningsanställda ska få lika villkor som de anställda i ett svenskt kundföretag. Även detta invänder Bemanningsföretagen mot och lyfter fram att de utländska bemanningsanställda på detta vis garanteras samma villkor som sina arbetskamrater i kundföretaget medan de anställda på andra utländska företag som är verksamma i Sverige bara kan hoppas på vissa minivillkor enligt utstationeringslagen.

Styrelsen för arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har möte i dag och förväntas besluta om hur de ska agera i morgon förmiddag.