Sverige får från och med 2015 en enda polismyndighet. Något som kommer att påverka de svåra utredningarna av arbetsmiljöbrott till det bättre. Det anser chefsåklagare Mats Palm som tidigare kritiserat det nuvarande systemet med över tjugo olika myndigheter.

– Den här brottskategorin kommer att få ett lyft med en myndighet, säger Mats Palm som är chefsåklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Förslaget är en del av regeringens höstbudget. Till nyåret 2015 ska landets 21 polismyndigheter och Rikspolisen slås ihop, meddelar justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

I en tidigare artikel i Arbetet berättade Mats Palm hur han reste runt i landet för att ”be om resurser”. En detaljerad polisutredning är A och O i snåriga brott dit arbetsmiljömål hör. Då sa han:

– Ibland anser de att de har någon över, men så ebbar det ut och problemet är tillbaka. Eller så rekryterar man någon från ett annat län, som då försvinner. Det är en komplex bild som flyttar sig över landet.

Förslaget om en polismyndighet har brett politiskt stöd. Även Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet står bakom förslaget.

– I dag sitter man på olika myndigheter, där man prioriterar den här brottsbekämpningen olika. Här får man möjligheter att inom en myndighet skapa en ledning och en tydlig organisation. Det är det absolut viktigaste och vad utredare landet över önskar sig för den här typen av brott, säger Mats Palm.