Risken för att drabbas av allvarliga hörselskador på jobbet är stor. Det visar en omfattande inspektion som Arbetsmiljöverket gjort på 400 arbetsplatser i norra Sverige.

– Så gott som på alla arbetsplatser hittade vi brister som måste åtgärdas. På 250 av de 400 arbetsplatserna ansåg vi att de anställda som riskerar att skadas av buller och vibrationer ska genomgå en medicinsk undersökning, säger Kjell Holmberg, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Riskerna med buller och maskiner som vibrerar är kända sedan tidigare, men när Arbetsmiljöverket synade de arbetsplatser där de anställda utsätts för mest buller och vibrationer upptäcktes många allvarliga brister.

– På de flesta håll är man medvetna om riskerna med hälsovådligt buller och vibrationer, men det saknas riskbedömningar, som är en viktig grund för att kunna förebygga arbetsskador. I de flesta fall handlar det om bristande kunskap, säger Kjell Holmberg.

Varje år anmäls över tusen arbetsskador i Sverige orsakade av buller.

– Det är en av de vanligaste arbetsskadeorsakerna. Ett problem är att buller och vibrationer orsakar skador som smyger sig på den drabbade. När man väl fått nedsatt hörsel eller tinnitus eller något annat problem är det ofta för sent att kunna göra något åt det, säger Kjell Holmberg.