I Ekots lördagsintervju den första september uppgav LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att full sysselsättning är hans mål. Frågan är då varför han säger nej till ökade investeringar i Sverige, en stärkt svensk konkurrenskraft och fler jobb för LO:s medlemmar med sänkt bolagsskatt?

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har i sina utvärderingar av tillväxtfrämjande skattereformer påpekat att sänkningar av bolagsskattenivån är viktiga för att attrahera fler utländska investeringar, förbättra investeringsklimatet generellt samt förbättra företagens produktivitet. Fler investeringar och högre produktivitet är centrala för att fler ska få jobb, fler företag ska startas och reallönerna ska stiga.

Med sådana reformer läggs grunden för fler vägar till full sysselsättning. Trots detta var Karl-Petter Thorwaldsson i Ekot tydlig med att han säger nej till en sänkt bolagskatt, vilket förvånar inte minst mot bakgrund av att den förre IF Metall-ordföranden och nuvarande S-ledaren säger sig välkomna sänkt bolagskatt.

Moderaterna och Alliansen har med skatte- och strukturreformer öppnat för 200 000 fler jobb nu jämfört med 2006 när regeringen tog över – trots en tuff finanskris och hög oro i världsekonomin. Merparten av LO:s medlemmar har fått behålla en bra bit över 1 000 kronor mer varje månad tack vare jobbskatteavdraget. Det är rätt att människor som går till jobbet ska få behålla mer av sin lön vilket skapar drivkrafter för arbete. Tillsammans med andra skattesänkningar, som sänkta arbetsgivaravgifter för grupper som står långt från arbetsmarknaden, lättad bolagsskatt och avskaffad förmögenhetsskatt så öppnar det för ökade investeringar i vår ekonomi, skapar fler jobb och ökade förutsättningar för högre löner.

Moderaterna och Alliansens politik är tydlig. Det måste finnas fler vägar till full sysselsättning. Den svenska ekonomins konkurrenskraft måste stärkas och investeringsklimatet förbättras. Därför har vi konsekvent sedan regeringen tillträdde 2006 lagt förslag som leder till fler jobb, gör det attraktivare för företag att anställa och stärker hushållsekonomin för LO-medlemmar och det arbetande Sverige. Arbete är grunden för en generös välfärd och satsningar på skola, sjukvård och omsorg.

I Ekots lördagsintervju fick Karl-Petter Thorwaldsson inga följdfrågor på sitt korta besked om nej till sänkt bolagsskatt. Varför har den nya LO-ledaren en annan uppfattning än den förre IF Metall-ordföranden i frågan om sänkt bolagsskatt? Varför säger LO nej till fler investeringar som stärker den svenska ekonomin? Och vilka av LO:s medlemmar gynnas av att vägarna till full sysselsättning blir färre?

Henrik von Sydow
Ordförande (M) i riksdagens skatteutskott