På torsdag i nästa vecka lämnar finansminister Anders Borg sin budget för 2013. Det mesta är redan känt och kan delas upp på tre områden:

1. Det regeringen vill satsa på.

2. Misslyckade satsningar som regeringen inte vill ändra på.

3. Det regeringen inte vill satsa på.

Regeringen vill naturligtvis fokusera på satsningarna. Här finns också en hel del bra förslag: satsningar mot ungdomsarbetslösheten, på infrastruktur, på nattis och nu senast på avancerad forskning.

Både Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och Riksbanken påpekar visserligen att Borg räknat fel och att pengarna inte räcker.
Så här kommer därför ett förslag: Använd de pengar som slösas bort under nr 2 ovan.

Det räcker med att avveckla den misslyckade sänkningen av krogmomsen och den lika misslyckade sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga anställda. På så sätt kan regeringen med god marginal spara ihop de miljarder som behövs.

Den tredje delen är den som det hittills talats minst om. Det är det regeringen inte vill satsa alls på. Här finns höjt tak i a-kassan, förbättrad sjukförsäkring och rättvisa pensioner.

Den grundläggande linjen i regeringens politik, att sjuka, gamla och arbetslösa ska ses som lata parasiter, byggs alltså in även i 2013 års budget.