Den nya uthyrningslagen gör att svenska löntagare slipper låglönekonkurrens från utländska bemanningsföretag, bedömer Claes-Mikael Jonson, jurist hos LO.

Han är nöjd med det lagförslag som regeringen i dag skickade vidare till riksdagen för beslut. Tanken är att den nya lagen ska börja gälla vid årsskiftet.

– Det här är ett steg framåt jämfört med Lavaldomen. Regeringens förslag gör det möjligt att behandla utländska bemanningsföretag och utländska bemanningsanställda likadant som sina svenska motsvarigheter, säger han.

Det hela kommer ur EU:s bemanningsdirektiv som är till för att skydda de bemanningsanställda. En grundidé är likabehandlingsprincipen och den innebär att de uthyrda ska ha samma villkor som anställda i kundföretaget.

Grundtanken i lagförslaget, som bygger på en utredning av civilrättsprofessorn Birgitta Nyström, är att bemanningsföretaget ska se till att de egna anställda har minst samma arbets- och anställningsvillkor som om de varit direktanställda av kundföretaget.

Regeringens förslag innebär också att det ska gå att göra avsteg från likabehandlingsprincipen i kollektivavtal.

– Regeringen är i sitt förslag lojalt med det svenska systemet, säger LO:s Claes-Mikael Jonsson.

Men för de allra flesta bemanningsanställda kommer den nya lagen inte att medföra några förändringar. De som i första hand berörs är utländska bemanningsföretag och deras anställda – när de är verksamma i Sverige.

För att likabehandlingsprincipen ska gälla måste det finnas kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal gäller utstationeringsdirektivets minimiregler – och då finns det inga löneregler vare sig för utstationerade arbetare eller anställda i utländska bemanningsföretag.