Obligatorisk a-kassa skjuts på framtiden. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen får ytterligare nästan två år på sig.

– Partierna står för långt ifrån varandra för att det ska gå att nå en överenskommelse om de stora, viktiga frågorna till i maj 2013. Det krävs mer tid om man vill att partierna ska bli överens, säger utredningens huvudsekreterare Irene Wennemo.

Utredningens slutdatum var den 15 maj 2013. Nu förlängs tiden till den 31 januari 2015, det vill säga till andra sidan valet.

I dag har regeringen också överlämnat tilläggsdirektiv till utredningen. Den ska bland annat se över reglerna för uttag av a-kassa och pension.

I dag finns en fälla som inte många känner till. Det som tar ut några tior i PPM-pension, till exempel för att få rätt till pensionärsrabatter från 61 års ålder, blir av med tusenlappar vid arbetslöshet.

– Det finns med bland det vi ska titta på – plus ett antal andra frågor, berättar Irene Wennemo.

Vid 15-tiden i dag, torsdag, hade hon inte fått de nya direktiven från regeringen. Därmed kan hon inte ge besked om alla detaljer.

Men ett kort pressmeddelande från regeringen ger vid handen att de nya direktiven berör deltidsarbetslösa, deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och fackligt förtroendevalda som blir arbetslösa.

I dag gäller olika regler för arbetslösa med ersättning från a-kassan och arbetslösa som får aktivitetsstöd. En ny uppgift för utredningen blir att se om det går att få fram enhetliga regler.
75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa och kraven på arbetslösa att söka jobb i hela landet ska också granskas av utredningen.

Socialförsäkringsutredningen tillsattes på våren 2010. Att utredningen får mer tid på sig kommer inte som någon större överraskning. Det har hörts varningar om att tiden var för knapp.

Dessutom styrs Sverige av en minoritetsregering. Det betyder att politikerna i utredningen måste bli överens över blockgränserna om att det ska gå att få igenom några förslag i riksdagen.

Nu blir lösningen att skjuta på alltihop till efter valet 2014.