En ung elektriker fick socialbidrag i stället för lön. Brott mot kollektivavtalet, tyckte facket och gick till Arbetsdomstolen (AD), som nu slår fast att arbetsgivaren inte gjort något fel.

Domstolen konstaterar att den unge elektrikern har anvisats praktik av Arbetsförmedlingen enligt socialtjänstlagen och därför inte kan betraktas som arbetstagare.

Därmed blir det fritt fram för arbetsgivare att låta socialbidrag ersätta lön genom att skaffa sig gratis arbetskraft via Arbetsförmedlingen.
Tvisten handlar om en 19-åring, en före detta arbetslös gymnasieelev som numera har fast jobb hos eljätten Bravida i Västerås. Dessförinnan jobbade han som praktikant hos bolaget i tre månader. Arbetsförmedlingen hade ordnat praktikplatsen åt honom och han fick socialbidrag i stället för lön.

Det anser facket är ett brott mot installationsavtalet som säger att en nyutbildad inte får jobba i elföretag utan att vara anställd. Han borde alltså erbjudits anställning som lärling. Och fått vanlig lön i stället för socialbidrag, numera försörjningsstöd.

Enligt socialtjänstlagen ska den som får försörjningsstöd hänvisas till praktik. Och en sådan praktikant får inte betraktas som arbetstagare. Å andra sidan finns strikta regler i installationsavtalet som innebär att arbetsgivaren inte får anställa arbetskraft utan att betala för den. Avtalet omfattar enbart lärlingar och elevpraktikanter som går elprogrammet på gymnasiet, inga andra former av praktik tillåts.

– Man får helt enkelt bestämma sig om man ska äta upp kakan eller ha den kvar, sammanfattade fackets juridiska ombud konflikten under huvudförhandlingen i AD.

Enligt arbetsgivaren däremot finns inga bestämmelser i kollektivavtalet som uttryckligen förbjuder en sådan praktik.

– Får elbolag hjälpa arbetslösa ungdomar eller inte? Det är vad domstolen har att ta ställning till, tyckte företagets juridiska ombud Ulf Nordström.

Nu har domstolen tagit ställning, helt i linje med Nordströms argument. AD ställer först frågan om 19-åringen kan anses vara arbetstagare, oavsett vad socialtjänstlagen säger, och svarar ja på den frågan. Nästa fråga blir då om samma sak bör gälla trots ”ett uttryckligt undantag” i socialtjänstlagen. Svar:

”Det är inte möjligt för Arbetsdomstolen att underkänna den av Västerås stad beslutade praktiken och i stället betrakta 19-åringen som arbetstagare under praktikperioden”.

Med andra ord slår AD fast att lag går före avtal i detta fall. Men domstolen har också ”förståelse” för fackets argument att detta kan innebära att det blir fritt fram för arbetsgivare att skaffa sig gratis arbetskraft.

Arbetsdomstolen delar inte heller fackets tolkning av bestämmelser i kollektivavtalet. Avtalet innebär inte ett hinder för arbetsgivare att ta emot en praktikant som anvisats praktik enligt socialtjänstlagen, slår domstolen fast.