Foto: Morry Gash

Kägelmaskinerna kan vara livsfarliga för personalen i landets bowlinghallar. Efter krav från Arbetsmiljöverket byggs de nu om eller förses med skydd som ska förhindra olyckor.

Det har skett dödsolyckor utomlands, i Storbritannien, Danmark och USA, när personal klämts fast i de helautomatiska kägelmaskinerna. Även i Sverige har det inträffat olycksfall, men utan dödlig utgång.

Arbetsmiljöverket har inspekterat säkerheten i Sveriges alla 320 bowlinghallar. Ingen klarade sig utan anmärkning. Många maskiner som reser upp käglorna visade sig sakna skydd för de rörliga delarna som kan vara livsfarliga.

Personal som ska ta loss en kägla som fastnat eller serva maskinen under gång riskerar att skadas eller i värsta fall mista livet. Dessutom saknades skydd mellan maskiner, som gör att personalen kan arbeta med en stoppad maskin medan den intill är i gång.

Bristerna, både hos äldre och nyare maskiner, har varit kända länge, utan att tillverkarna agerat.

– Den här typen av livsfarliga maskiner skulle aldrig tolereras inom verkstadsindustrin. Ibland är det ren tur att man klarat sig, men man ska inte behöva klara livhanken med ren tur, säger Bernt Nilsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket till TT.

Verkets inspektörer hjälper nu hallägarna att utarbeta en handlingsplan och är med som stöd under den första ombyggnadsfasen. Drygt hälften av hallägarna har kommit i gång med sina arbeten. Hallarna med de största riskerna prioriteras. Åtgärderna ska vara genomförda inom två år.

Heltäckande nätburar runt de farliga maskindelarna är en metod — när de öppnas stoppas maskinen omedelbart.

För en del bowlinghallar kan ombyggnaden bli en ganska dyr affär, mellan 10 000 och 60 000 kronor per bana. Den som har tio banor kan alltså få punga ut med 100 000—600 000 kronor.

– Det krävs för att de ska uppfylla säkerhetskraven, säger Bernt Nilsson. Men det är vanligt att kommuner är delägare i bowlinghallar och de hittar ofta lösningar på hur kostnaderna kan finansieras.

Arbetsmiljöverket pressar tillsammans med andra tillsynsmyndigheter i Europa på de två dominerande amerikanska tillverkarna av bowlingmaskiner för att de framöver bara ska leverera maskiner som uppfyller säkerhetskraven.