EU drar tillbaka sitt förslag om strejkrätt. Den så kallade Monti II-förordningen överlevde inte kritikstormen från facken och parlamenten i EU-länderna.

– Man kan ju undra hur EU-kommissionen tänkte då den presenterade förslaget, säger Johan Danielsson på LO.

Förslaget som heter Monti II-förordningen kom den 21 mars.

Strejkrätten skulle tryggas. Enligt EU:s sysselsättningskommissionär, ungraren László Andor, skulle reda upp den osäkerhet som uppstått efter Laval- och Vikingelinedomarna. 
Förordningen skulle med andra ord sudda ut de oklarheter som fanns för facken att ta till strejkvapnet samt vilka friheter företagen hade på en gemensam marknad.

Men när förslaget kom möttes det av en kritikstorm.

I våras röstade parlamenten i tolv EU-länder emot förordningen. Motiveringen var att det stred mot den EU-princip som säger att beslut ska fattas på så lokal nivå som möjligt, subsidiaritetsprincipen.

Även de fackliga organisationerna har varit skeptiska.

Europafacket varnade för en skrivning som kunde tolkas som att rätten att strejka ska helt enkelt vägas mot vilka konsekvenser konflikten får.

– Och vi var oroliga för att förslaget skulle inskränka vår nationella strejkrätt, säger Johan Danielsson på LO.

– Det var ett dåligt förslag redan från början och vi välkomnar att EU-kommissionen drar tillbaka det. Frågan är varför den la det redan från början, säger han.

När José Manuell Barroso valdes till ordförande för kommissionen hotade vänstern i Europaparlamentet att stoppa honom om EU inte på något sätt förbättrade villkoren för utstationerad arbetskraft. 
Monti II-förordningen kan ses som ett svar på det. Förslaget föll dock inte i god jord, varken hos olika EU-länder eller hos facket. Johan Danielsson säger att facket förväntar sig att EU-kommissionen ska ta upp frågan igen.

– EU kommissionen har inte löst det grundläggande problemet att hantera konflikten mellan fackets rätt att strejka och företagens rättigheter på en fri marknad, säger han.

EU-kommissionen motiverar tillbakadragandet av förordningen med att de bedömer att det saknas ett politiskt stöd att driva igenom förslaget.