Hårdhänta T-banespärrar blir genast oacceptabelt
om kollektivtrafik räknas som arbetsmiljö.

Läs också

Debattartikeln från planka.nu på SVT debatt idag.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):
–xx–xx–xx–x–xx–x
–xx–x––xx–xx–

Läs fler epigram under Motord!