389 000 arbetslösa – 19 000 fler än för ett år sedan. Mer än hälften av dem är långtidsarbetslösa. De har gått utan jobb i ett mer än ett halvår.

Det visar Arbetsförmedlingens nya siffror om läget på arbetsmarknaden i augusti.

Fas 3 gick om jobbgarantin för unga i augusti. Knappt 32 000 deltar i fas 3. Drygt 31 000 deltar i jobbgarantin för unga. Det är ytterligare ett tecken att de långtidsarbetslösa blir fler.

Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson pekar ut den långsiktiga ökningen av antalet arbetslösa i utsatta grupper, bland dem de som gått arbetslösa länge, som det största problemet på arbetsmarknaden.

– För att vända den utvecklingen skulle det behövas ett uppsving på arbetsmarknaden, men det finns snarare skäl att tro att arbetsmarknaden kommer att försämras något framöver, säger han i ett pressmeddelande.

I augusti deltog 94 000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin. En tredjedel av dem finns i fas 3. År 2016 kommer andelen att öka till nästan hälften, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Allt fler hamnar i slutstationen.

50 000 nya, lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i augusti – 4 000 färre än för ett år sedan. 4 400 varslades om uppsägning – 1 700 fler än för ett år sedan. Industrin stod för ungefär hälften av varslen. Skåne och Västra Götaland toppar listan.

244 000 var öppet arbetslösa. 166 000 deltog i program. Därmed var arbetslösheten 8,4 procent i augusti.

213 000 hade gått arbetslösa i minst ett halvår. Så många som 70 000 hade varit arbetslösa i minst två år.